Ceza Hukuku Yazıları

Ceza Davası Süre Tutum Dilekçesi

1.736 okunma

Bu yazımızda ceza davalarında başvurulan bir yol olan “süre tutum dilekçesini” ele aldık. Süre tutum dilekçesi ceza davasında yerel mahkemenin karar vermesi sonucu bu karara itiraz etmek isteyen tarafların ivedilikle mahkemeye sunmaları gereken bir dilekçe türüdür. Ceza avukatınız veya avukatınız yoksa bizzat kendiniz tarafından itiraz etmek istediğiniz karara karşı süre tutum dilekçesi vermelisiniz. Bu dilekçenin amacı gerekçeli karar yazılana kadarki ...

Devamını Oku »

Denetimli Serbestlik İtiraz Dilekçesi

22.609 okunma

Denetimli serbestlik ceza hukunda sıklıkla karşılaştığımız bir uygulamadır. Bazı hallerde denetimli serbestlik uygulamasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu durumlarla karşılaşılabilir. Bu durumda denetimli serbestliğe itiraz edilmelidir. Bu yazmızda denetimli serbestliğe nasıl itiraz edileceği ve ne gibi argümanlar kullanacağını ele aldık. Aşağıda yer alan denetimli serbestliğe itiraz dilekçesi okuyucuları aydınlatıcaktır. ADANA … İNFAZ HAKİMLİĞİ’NE SORGU NO                                      : ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASINI ...

Devamını Oku »

İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

2.778 okunma

İdari para cezasına karşı itiraz “sulh ceza mahkemesin” karşı yapılır. Yapılacak itiraz ve gerekçesi dilekçe hazırlanarak yazlı bir şekilde sulh ceza mahkemesine sunulur. ADANA SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE   İTİRAZ EDEN: VEKİLİ: KARŞI TARAF: İpsala Kaymakamlığı İTİRAZ EDİLEN İDARİ PARA CEZASI: 2.000,00 T.L. İTİRAZ KONUSU: İdari para cezasına itiraz İTİRAZLARIMIZ : 1- Müvekkilimiz hakkında İpsala Kaymakamlığı, İlçe İdare Kurulu Bürosunun ...

Devamını Oku »

Dolandırıcılık Nedeniyle Sanıkların Cezalandırılması Talebi

1.211 okunma

Dolandırıcılık Nedeniyle Sanıkların Cezalandırılması Talebi Dilekçesi ADANA CUMHURİYET SAVCILIĞINA   MÜŞTEKİ                                :   VEKİLİ                                   :  Sanıklar                                    :     ŞİKAYET KONUSU                 : Ek beyan AÇIKLAMALAR Müşteki tarafça şikayetçi sıfatıyla DOLANDIRICLIK suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamanın da daha önce şikayet dilekçemizde belirttiğimiz kaybolan çeklerden biri olan………………… Ekte görüleceği ...

Devamını Oku »

Ceza Davasında İstinaf Dilekçesi

4.714 okunma

Ceza Davasında İstinaf Dilekçesi Örneği ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE GÖNDERİLMEK ÜZERE ADANA X ÇOCUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO                     : İSTİNAF TALEBİNDE  BULUNAN SSÇ                : MÜDAFİ                         : KONUSU :İstinaf başvurumuzun kabulüne karar verilerek; Yerel mahkemenin vermiş olduğu …./…. E. Sayılı ……… tarihli kararın usul ve esas bakımından hukuka aykırı olması sebebiyle kaldırılarak delillerin yeniden değerlendirilmesi ile davanın istinaf mahkemesinde ...

Devamını Oku »

Ceza Davasında Süre Tutum Dilekçesi

424 okunma

Ceza Davasında Süre Tutum Dilekçesi Ceza Davasında Süre Tutum Dilekçesi Örneği            ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE Sunulmak Üzere ADANA X AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE   DOSYA NO: – İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN SANIK: VEKİLİ: –                KARŞI TARAF: K.H KONU: X Ağır Ceza Mahkemesinin ……….. tarih ……… esas sayılı dosyasındaki kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulduğuna dair ön istinaf  ...

Devamını Oku »

Ceza Avukatı Ne İş Yapar?

659 okunma

Kaba Tabirle “Niçin Ceza Avukatı Tutmak Gerekir?” İnsanlar, değişik nedenlerle kendini savunurken bir başkasının yardımını isteyebilirler. Bunlardan önde gelen müdafa ile müdaafa, karmaşık bir yapıya haizdir. İçinde pek fazlaca sözcük vardır. Vakası kavramak, onu hukuk diline çevirmek, yürürlükteki hukuk kuralları içinden vakaya munis kuralı bulmak, yazmak, sözle anlatmak, istemde bulunmak, vacip itirazları yapmak bu kapsamda yapılması gerekenlerin en kolay şeklidir. Ceza davalarında avukatsız olarak bir vatandaşın bu tarz şeyleri yapması, yurttaş ne denli yetenekli ile birikimli olursa olsun zor olsa gerek. Bu oldukça karmaşık ile teknik bilgiyi ...

Devamını Oku »

Savunma Kavramının Tarihteki Vazgeçilemez Konumu ve Gelişimi

311 okunma

Savunma Kavramının Tarihteki Vazgeçilemez Konumu ve Gelişimi İlkel toplumlardan günümüze tüm toplumsal örgütlenme biçimlerinde “ceza adaleti”, o toplumsal örgütlenmenin yapılanmasına ve işleyişine egemen olmuş, üstün gücün mutlak olarak sahip olduğu bir egemenlik alanı olarak kabul edilmiştir. Bu süreç içinde bireye bağlı devredilmez, dokunulmaz, kısıtlanamaz haklar arasında yer alan savunma hakkının gelişimi, iktidarın cezalandırma adaleti anlayışı karşısına savunma adı verilen karşı gücü çıkarmıştır. Günümüzde “cezalandırma kudreti” ve “savunma” biri diğerinin varlığını sorgulayan, sarsan, tehdit eden iki ...

Devamını Oku »

Duruşmada Aykırı Davranış Nedeniyle Cezayı Gerektirecek Durumlar

Disiplin Para Cezasını Gerektiren Haller Yeni usûl yasamızdaki beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar ” Disiplin Para Cezası”m gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır: Reddi-i hakim talebinin kötü niyetle yapıldığının anlaşılması hali        (HMK.42/4). Hakimin hukuki sorumluluğu sebebiyle Devlete karşı açılan davanın reddedilmiş olması hali (HMK. 49). Belgelerin yerinde incelenmesine engel olunması hali (HMK. 218/2). Tanığın usûlüne uygun çağrıya mazeretsiz uymaması ...

Devamını Oku »

Adana Ceza Davası Avukatı

Adana Ceza Davası Avukatı Ceza davası ciddi ve kritik bir süreçtir. Özellikle ağır ceza davalarında bu https://av-saimincekas.com siteden de kişinin hayatına yön verecek ve kritik derecede kararlar çıkabilmektedir. Bu nedenle kişi ceza avukatını iyi seçmelidir. Ceza davaları prosedür gereği savcılık şikayeti ile başlar. Ceza sürecinde avukat henüz savcılık sürecinde iken tutulmalıdır. Savcılığın yapacağı görüş ve iddianame bu süreçte önem taşır. ...

Devamını Oku »