1.135 okunma

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Cezasında Taksitin Ödenmemesi

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Cezasında Taksitin Ödenmemesi

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunda, 5237 sayılı TCK’nın 52/4. maddesi uyarınca taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği ihtarına kararda yer verilmemesi, hükmün esasını teşkil eden kısa kararda ve gerekçeli kararın hüküm kısmında, suç tarihi itibarı ile yaşı ve tayin olunan hapis cezasının süresinden bahisle uygulama olanağı bulunmayan TCK’nın 50/3. maddesi atfına yer verilmesi kanuna aykırıdır.

Gerekçeli karar hükmünde taksitlerin ödenmemesi durumunda cezanın hapse çevrileceği yazma zorunluluğu bulunmaktadır.