Aylık Arşiv: Şubat 2019

Duruşmada Aykırı Davranış Nedeniyle Cezayı Gerektirecek Durumlar

Disiplin Para Cezasını Gerektiren Haller Yeni usûl yasamızdaki beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar ” Disiplin Para Cezası”m gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır: Reddi-i hakim talebinin kötü niyetle yapıldığının anlaşılması hali        (HMK.42/4). Hakimin hukuki sorumluluğu sebebiyle Devlete karşı açılan davanın reddedilmiş olması hali (HMK. 49). Belgelerin yerinde incelenmesine engel olunması hali (HMK. 218/2). Tanığın usûlüne uygun çağrıya mazeretsiz uymaması ...

Devamını Oku »

Kevenir Ekme Suçu Yerine Kendisi İçme Suçu Oluşacağı Kararı

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma 6136 sayılı yasaya muhalefet b- Kenevir ekme ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarından hükmün açıklanmasının geri bırakılması. b) Kenevir ekme ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçları için iade Dosya incelendi GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : A- Sanık hakkında kenevir ekme ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının incelenmesi: Bozmaya uyulduğu, sanık ...

Devamını Oku »