1.112 okunma

Belediyenin Banka Hesabına Haciz Koyma

Belediyenin Banka Hesabına Haciz Koyma

2007 tarihli bir yargıtay kararı ışığında belediyelerin idari para cezaları resim ve harçlar karşılığı banka hesabında biriktirdiği paralara haciz koyulması mümkün görülmemiştir.

1580 sayılı Yasa’nın 19/7. maddesine göre belediyenin kamu hizmetine tahsis edilen parası haciz edilemez, ancak kamu tahsis kararı idare mahkemesince iptal edildiğinden somut olayda uygulanması gereken 277 sayılı Kanun’un 1. maddesine göre de 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer Kanunlarla belediyelere verilmekte olan paylar vergi ve resim hükmünde olup, bu paylar 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsili gereken borçlar dışında haciz edilemez. Borçlu belediyenin Ziraat Bankası hesaplarında bulunan tasdik ücreti, para cezaları, vergi para cezaları, idari para cezaları adı altında oluşan hesaplardaki paraların yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda haciz mümkün değildir.