517 okunma

Göçmen Kaçakçılığında Hangi Ülke Mahkemesi Yetkilidir

Göçmen Kaçakçılığında Hangi Ülke Mahkemesi Yetkilidir

TCK’nın 8. maddesinde belirtildiği üzere, Türkiye’de işlenen suçlar hakkında Türk kanunlarının uygulanacağı, fiilin kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi halinde suçun Türkiye’de işlenmiş sayılacağı, aynı Kanunun 9. maddesine göre Türkiye’de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olan kimsenin Türkiye’de yeniden yargılanacağı TCK’nın 79/1-a maddesinde ise doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan kişinin cezalandırılacağı düzenlenmiştir. Sanığın suç tarihinde Kuşadası sahilinden bota bindirdiği 14 göçmeni Yunanistan’a ait Samos adasına gayri resmi yolla götürdüğü, daha sonra geri döndüğü sırada botun motorunun arızalanması üzerine Yunanistan güvenlik güçlerince yakalanması şeklinde iddia olunan eyleminde, göçmenlerin Türkiye’den çıktıkları anda suçun oluşacağı ve Türkiye’de işlenmiş sayılacağı, sanığın Yunanistan’da yargılanmasının anılan suç nedeniyle Türkiye’de yargılanmasına engel teşkil etmediği, yabancı ülke mahkemesince verilen karara ilişkin infaz evrakı araştırılıp yurt dışında gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçirdiği süreler saptanarak bu cezasından TCK’nın 16. maddesi gereğince mahsubu gerektiği gözetilmeden yazılı gerekçeyle ve mükerrer dava olduğundan bahisle davanın reddine karar verilmesi kanuna aykırıdır.