2.938 okunma

İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

İdari para cezasına karşı itiraz “sulh ceza mahkemesin” karşı yapılır. Yapılacak itiraz ve gerekçesi dilekçe hazırlanarak yazlı bir şekilde sulh ceza mahkemesine sunulur.

ADANA SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

İTİRAZ EDEN:

VEKİLİ:

KARŞI TARAF: İpsala Kaymakamlığı

İTİRAZ EDİLEN İDARİ
PARA CEZASI: 2.000,00 T.L.

İTİRAZ KONUSU: İdari para cezasına itiraz

İTİRAZLARIMIZ :

1- Müvekkilimiz hakkında İpsala Kaymakamlığı, İlçe İdare Kurulu Bürosunun 6590 Esas, ….. Karar nolu 01.12.2011 tarihli kararıyla ‘’sevke Tabi olduğu celp döneminde sevk işlemini yaptırmadığı ve mazeretine ait belgeyi askerlik şubelerine ibraz etmediğinden bakaya durumuna düştüğü ve yakalanarak şubeye teslim edildiği’’ gerekçesiyle 1111 sayılı Ask. Kanunun 89. maddesinin e bendine  göre 2.000,00TL  idari para cezası kesilmiştir.

Verilen İdari para Cezası yersizdir şöyle ki;

Müvekkilim iddia edildiğinin aksine, sevke tabi olduğu celp döneminde mazereti bulunduğu için sevk işlemi yaptıramamış ve mazeretine ait belgeleri askerlik şubesine ibraz etmiştir.

Bakaya durumuna düştüğü için ‘’yakalanarak şubeye teslim edildiği’’ iddiası da tamamen gerçek dışıdır.  Müvekkilim mazeretinin ortadan kalktıktan sonra kendisi şubeye gitmiştir.

Müvekkile ait askerlik dosyası ile cezaya ilişkin yapılan işlemle ilgili tüm bilgi ve belgelerin Keşan Askerlik Şubesinden celp edilmesi halinde gerçek ortaya çıkacaktır.

Bu bakımdan müvekkil hakkında İpsala Kaymakamlığı, İlçe İdare Kurulu Bürosu tarafından verilen idari para cezası usul ve yasaya aykırıdır.

Ayrıca müvekkil sevke Tabi olduğu celp döneminde sevk işlemini yaptırmamış ve mazeretine ait belgeyi askerlik şubelerine ibraz etmemiş olsa bile, yakalanarak şubeye teslim edilmediği, kendisi isteğiyle şubeye gittiğinden dolayı, 2.000,TL lik ceza uygulanamaz.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ettiğimiz sebeplerle haksız ve hukuki daya-naktan yoksun idari para cezasının iptalini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

                                                                            İtiraz Eden Vekili