840 okunma

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamada Cezanın Orantısızlığı

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamada Cezanın Orantısızlığı

Adli tıp kriterleri açısından kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisinin hafif (1) ila ağır (6) derece şeklinde sınıflandırılması ve 5237 sayılı TCK’nin 87/3. maddesinde kemik kırığının hayat fonksiyonlarına etkisine göre cezanın en fazla (1/2) oranında arttırılması öngörülmüş olması karşısında, mağdurun adli raporunda vücudundaki kemik kırığının hayat fonksiyonlarına etkisinin hafif (1) derece olduğunun belirtilmesine rağmen, TCK’nin 3. maddesine göre orantılılık ilkesine aykırı olarak sanığın cezasında (1/3) oranında arttırım yapılması suretiyle fazla ceza verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Söz konusu cezada kemik kırığının hayati fonksiyonlara etkisinin 1 ila 6 arasında derecelendirilmesi ve cezada arttırım yapılırken hakimce bu derecelendirme çerçevesinde cezanın arttırılması gerekmektedir. Orantılılık ilkesine aykırı bir husustur.

Madde 3 – (1) Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur.

(2) Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz.