2.024 okunma

Ceza Davası Süre Tutum Dilekçesi

Bu yazımızda ceza davalarında başvurulan bir yol olan “süre tutum dilekçesini” ele aldık. Süre tutum dilekçesi ceza davasında yerel mahkemenin karar vermesi sonucu bu karara itiraz etmek isteyen tarafların ivedilikle mahkemeye sunmaları gereken bir dilekçe türüdür. Ceza avukatınız veya avukatınız yoksa bizzat kendiniz tarafından itiraz etmek istediğiniz karara karşı süre tutum dilekçesi vermelisiniz. Bu dilekçenin amacı gerekçeli karar yazılana kadarki süreçte herhangi bir hak kaybına uğramamaktır.

Ceza Davası Süre Tutum Dilekçesi Örneği

Ceza davalarında kullanılan süre tutum dilekçesi örneği şu şekildedir:

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ( ) CEZA DAİRESİ’NE

Sunulmak üzere

ADANA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE;

DOSYA NO: 2020/ Esas

İSTİNAF YOLUNA

BAŞVURAN SANIK:

MÜDAFİİ:

KONU: İstinaf istemini içerir süre tutum dilekçesidir.

TARİH:

AÇIKLAMALAR:

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinin yukarıda esas numarası yazılı kararı 02/10/2020 tarihinde yüzümüze karşı verilmiştir. Bu kararı usul, yasa ve uygulamaya aykırı bulduğumuzdan dolayı bozulması talebiyle istinaf kanunu yoluna başvuruyoruz.

Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra gerekçeli istinaf dilekçemizi verme hakkımızı saklı tutarak, yukarıda esas numarası yazılı mahkeme kararı aleyhine kanun yoluna başvurduğumuza ilişkin iş bu süre tutum dilekçemizi veriyoruz.

SONUÇ VE İSTEM: Yerel mahkemenin gerekçeli kararının tarafımıza tebliğinden sonra gerekçeli istinaf dilekçesi verme hakkımızı saklı tutarak mahkeme kararının bozulması talebi ile istinaf kanun yoluna başvurduğumuzu arz ve talep ederiz. 05/10/2020

SANIK MÜDAFİİ