376 okunma

Kevenir Ekme Suçu Yerine Kendisi İçme Suçu Oluşacağı Kararı

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma

6136 sayılı yasaya muhalefet

b- Kenevir ekme ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarından hükmün açıklanmasının geri bırakılması.

b) Kenevir ekme ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçları için iade

Dosya incelendi

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

A- Sanık hakkında kenevir ekme ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının incelenmesi:

Bozmaya uyulduğu, sanık hakkında 5271 sayılı CMK’nın 231/5. maddesi uyarınca verilen, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararların, aynı maddenin 12. fıkrasına göre temyizi mümkün olmayıp, itiraza tabi olması nedeniyle, sanık müdafiinin bu konudaki temyiz isteği itiraz olarak kabul edilerek merciince karar verilmek üzere, dosyanın incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na İADESİNE,

B- Sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu kendi beyanı ile ortaya çıkaran sanık hakkında, etkin pişmanlığı nedeniyle TCK’nın 192. maddesinin 2. fıkrası ile CMK’nın 223. maddesinin 4-a fıkrası uyarınca bu suçtan dolayı “ceza verilmesine yer olmadığına” karar verilmesi gerektiği gözetilmeden “mahkûmiyet” hükmü kurulması,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,

Kenevir ekme suçu nedeniyle cezalandırılması istenen sanığın aslında “yanında taşıma ve kendisi için kullanma kastı olduğu tespit edilmiştir. Bu beyanı mahkeme huzurunda açıklayan sanığın aynı zamanda etkin pişmanlıktan da yararlanması gerekliliği hukuka uygun bir karardır. Yukarıdaki Yargıtay Karar’ı doğrultusunda verilen kararın adalete uygun olduğunu söyleyebiliriz.