528 okunma

Ceza Avukatı Ne İş Yapar?

Ceza Avukatı Ne İş Yapar

Kaba Tabirle “Niçin Ceza Avukatı Tutmak Gerekir?”

İnsanlar, değişik nedenlerle kendini savunurken bir başkasının yardımını isteyebilirler. Bunlardan önde gelen müdafa ile müdaafa, karmaşık bir yapıya haizdir. İçinde pek fazlaca sözcük vardır. Vakası kavramak, onu hukuk diline çevirmek, yürürlükteki hukuk kuralları içinden vakaya munis kuralı bulmak, yazmak, sözle anlatmak, istemde bulunmak, vacip itirazları yapmak bu kapsamda yapılması gerekenlerin en kolay şeklidir.

Ceza davalarında avukatsız olarak bir vatandaşın bu tarz şeyleri yapması, yurttaş ne denli yetenekli ile birikimli olursa olsun zor olsa gerek. Bu oldukça karmaşık ile teknik bilgiyi gerektiren yapı içinde ferdin hak kaybı kaçınılmaz hale gelir. İşte bu yüzden vatandaşı, ceza davalarında uzman sayılan bir avukatın savunmasına gerek kalmıştır.

Ceza avukatının temel görevi, Ceza Mahkemeleri’nde görülen davalarda müşteki, mağdur ile sanıkların adil yargılanması yönünden savunmalarını üstüne almak ile müvekkillerinin haklarını en bol şekilde korumaktır.

Bununla beraber uyuşmazlık mahkemeye intikal etmeden ilkin de soruşturma aşamasındayken de müvekkillerinin haklarını korumakla yükümlüdür. Kanunlar önünde kabahat eylemleri işledikleri sebebiyle yargılanan şahıslar, yargılama sonucunda fazlaca ağır cezalar ile karşılaşabilirler. Öte taraftan mağdur ile müşteki durumunda olan şahıslar de kabahat eylemine maruz kalmaktan dolayı hakları ciddi şekilde zarar görebilmektedir.

Bu iki durumda da yetişkin bir mesuliyet üstüne alan ceza avukatları, bu sorumluluklarını yerine getirebilmek yönünden titizlikle emek verme yapmaları, uyuşmazlık dosyasını tüm detaylarıyla araştırmaları gerekmektedir. Aksi halde ceza davalarının neticeleri ciddi ile yaşamsal meseleler doğurduğundan dolayı hak kayıpları yaşanması ihtimaller içindedir.

Bu sebeplerden dolayı ceza davalarında alanında tecrübe sahibi ile sorumluluklarının bilincinde hareket eden bir ceza hukuku avukatı tarafınca ustalaşmış destek almak yetişkin ehemmiyet teşkil etmektedir. Ceza avukatının sorumlulukları içinde müvekkili ile saydam ile etkili bir yazışma oluşturmak da vardır. 

Zira müvekkilin avukatından saklamış olduğu yada göz önünde bulundurmadan atlayacağı küçük bir detay, davanın sürecini bambaşka bir boyuta taşıyabilmektedir. Bu sebeple ceza avukatının yargılama sürecine hakim olması, davaya mevzu olan kişilerle detaylı bir halde görüşmeler düzenlemesi ile uyuşmazlık dosyasını yetişkin bir disiplinle inceleyip takibini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

İyi Bir Ceza Avukatının Özellikleri Ne şekilde Olmalıdır?

Ceza davalarının ihtimaller içinde ciddi sonuçlarında direkt tesirinin bulunmuş olduğu ceza avukatlarında bulunması ihtiyaç duyulan bazı özellikler vardır:

  • Hukuktan almış olduğu yetkiyi sonuna kadar kullanır ile asla pes etmez
  • Ayrıntılara özen etme ile kanıt toplama işinde bol olmalıdır.
  • Kanun maddelerine, kanun maddelerinde meydana getirilen değişikliklere, uyuşmazlık mevzusuna hakim olmalıdır.
  • Önceki davalarından ile müvekkillerinden edinmiş olduğu tecrübeleri bol bir halde kullanmalıdır.

Sanık Avukatı

Ceza avukatının görevleri uzman hukukçu konumunda olarak, ceza hukukuna aykırı kabahat işlendiğinde başlatılan gözaltı süresince bu süreçte soruşturma yapmak ile kovuşturma yapmaktır. Aykırı kabahat işlediği iddia edilen kişiye, sanığa hukuki tam destekte bulunur. Hukuki desteğini onları korumak için çaba sarfetmek adına icra eden ceza avukatı sanığı polise, savcılığa, mahkemeye ya da jandarmaya karşı temsil etme görevini üstlenmektedir.

Müşteki (Yakınan) Avukatı

Ceza avukatının bir öteki görevi ise görevini yapmak suretiyle şikayetçinin ya da katılan şahıs tarafında ise bu şahıslar hakkında delilleri toplamak, değerlendirmek ek olarak bu mevzuda hukuki yazışmaları hızlandırmanın yanında maddi gerçeğin doğruluğunu ortaya çıkarmak, şüphelinin suçundan dolayı hak etmiş olduğu ceza almasını sağlamaktır.

B) Ceza davası nedir ne şekilde açılır ?

Ceza davası kabahat işleyen şahıs hakkında yerinde deliller elde edilmesi ile, kabahat işleyen hakkında oluşturulan bir hukuki uyuşmazlık türüdür.Ceza davası Cumhuriyet Savcılığı tarafınca re’sen veyahut Cumhuriyet Savcılığına meydana getirilen yakınma sonucunda açılır.

Ceza Avukatı Ne İş Yapar

Ceza Avukatı Ne İş Yapar

C) Soruşturma aşamasında avukata gerek var mıdır ?

Evet. Soruşturma aşaması yargılamanın en büyük aşamalarından biridir. Olayın sıcaklığı ile infiali ile söyleyeceğiniz her kelime, kovuşturma aşamasında aleyhinize kullanılacaktır. Avukatınız ifade alma işlemleri esnasında şüpheli ile beraber hazır bulunacağından soruşturma aşamasında uzman bir ceza avukatı ile ifadenizi vermeniz en doğru şey olacaktır.

D) Ceza avukatı soruşturma aşamasında ne imişçesine yardımlar da bulunur ?

Ceza avukatı siz ifade vermeden ilkin, hakkınızda meydana getirilen suçlamalara ilişkin evrakları içeren dosyaları araştırma yetkisi olduğundan, siz ifade vermeden ilkin hakkınızda meydana getirilen suçlamaları inceleyerek size savunmanızı hazırlar . Bu sayede kolluk tarafınca tarafınıza yönlendirecek tüm sorulara hazırlıklı olmuş olursunuz.

E) Avukatla hangi aşamalarda görüşebilirim ?

Avukatınızla yargılamanın her aşamasında görüşebilirsiniz. Göz altına alındığınız da, avukatımla görüşmek isterim demeniz yeterlidir.

F) Ceza avukatı kanıt toplayabilir mi ?

Avukatlar Avukatlık kanunu madde 2 uyarınca tüm kamu kuruluşlarından marifet ile belge alma yetkisine haizdir. Bu sebeple şikayetçi olduğunuz bir uyuşmazlık da, avukatınız yargılamanın genişletilmesi hususunda delillerinizi toplayabilmektedir.

G)Ceza avukatına her şeyi anlatmalı mıyım ?

Anlatmanız sizin yönünden en iyisi olacaktır.Tüm avukatlar “Sır Gizleme ile Gizlilik” yükümlülüğüne uymak zorundadır. Bu kapsamda yargılama aşamasında avukatınızla her türlü marifet ile belgeyi paylaşıp anlatabilirsiniz. Bu sayede avukatınız da, tüm olasılıkları bilerek, savunmanızı daha bol hazırlamasına olanak kazanır.

H) Hakkımda verilen cezaya itiraz etmeli miyim ?

Meydana getirilen ceza yargılamalarının yüzde 90’ı üst mahkemeler tarafınca bozulmaktadır. Bu sebeple hakkınızda verilen cezalara karşı muhakkak itiraz etmelisiniz. Ceza yargılaması zor bir dal olduğundan, ilk paye mahkemesi tarafınca olayın açığa kavuşturulması zor olsa gerek. Kararınıza itiraz ederek dosyanızın istinaf ile temyiz hakimi tarafınca tekrardan incelenmesini sağlayabilirsiniz.

H) Ceza avukatı tutarı ne kadardır ?

Yasal savunucu vekil edenim Avukatlık Asgari Hizmet karşılığı Tarifesi uyarınca bir alt sınır belirlenmiştir. Avukatların bu sınıra uyması zorunludur. Üst sınır ise avukatın marifet ile tecrübesine, davanın şartlarına, suçun mevzusuna nazaran değişmektedir.