549 okunma

Parayı Müvekkiline Ödemeyen Avukatın Cezası

Parayı Müvekkiline Ödemeyen Avukatın Cezası

Dava sonucu hesabına geçen parayı müvekkiline ödemeyen avukat “zimmet” suçunu işlemiş olur. Bu kapsamda avukata verilecek cezada “hak ve yetkiyi kötüye kullandığı” nedeniyle “adli para cezasının gün sayısının yarısından bir katına kadar ve cezanın infazından sonra başlamak üzere bu hak ve yetkinin yani “avukatlık” görevinin yasaklanması gerekmektedir.

Yüklenen suçu TCK’nın 53/1-e maddesindeki hak ve yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle işleyen sanık hakkında hükmolunan adli para cezasının gün sayısının yarısından bir katına kadar cezanın infazından sonra başlamak üzere bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilmemesi