603 okunma

Oy Pusulasına Sahte İmza Atma Suçu

Oy Pusulasına Sahte İmza Atma Suçu

Oy pusulasında sahte imza atmak resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturmaktadır. Söz konusu dava ise siyasi partinin bu davaya katılan olarak dahil olması hukuka uygun görülmeyecektir. Siyasi partinin doğrudan bir zararı bulunmamaktadır.

Milletvekili genel seçimlerinde sandık üyesi olarak görev yapan sanığın, sandık başında seçmenlerin imza attıkları seçmen listesine gelmeyen tanıklar adına imza atarak, oy kullanmasından ibaret eyleminin 298 sayılı Yasa’nın 164/1-2. maddesinde yazılı suçu oluşturduğu gözetilmeden, ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan da cezalandırılması ile, atılı suçtan doğrudan zarar görmeyen ve katılma hakkı bulunmayan siyasi partinin davaya katılmasına karar verilerek lehine vekalet ücreti tayin edilmesi isabetli görülmemiştir.