3.669 okunma

Motosikletin Çalınması Cezası – Motosiklet Hırsızlığı

Motosikletin Çalınması Cezası – Motosiklet Hırsızlığı

Sanığın hırsızlık suçundan cezalandırılmasına karar verilen ve suçun sübutuna yönelik bir uyuşmazlık bulunmayan olayda, açık alanda park haline bırakılan motosikletin çalıştırılarak götürülmesi şeklindeki eylemin 5237 sayılı TCK’nun 141/1 ya da 142/1-e maddelerinde yazılı suçlardan hangisini oluşturduğunun belirlenmesine ilişkindir. Sabit bir noktaya bağlı olmaksızın iki bina arasındaki açık alana kilitsiz olarak parkedilen suç konusu motosikletin çalınması şeklindeki eylemin, kullanım gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık suçunu oluşturduğu anlaşıldığından, sanığın TCK’nun 142/1-e maddesi uyarınca cezalandırılmasına ilişkin yerel mahkeme hükmü ile bu hükmün onanmasına dair Özel Daire kararı yerindedir.

Açıkta Bırakılan Motosikletin Çalınması Hangi Suçu Kapsar?

Söz konusu durumda “açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık” suçu cezası verilecektir. Motosikletini açık bir alanda bırakarak giden şahsın şikayeti sonucu, motosikleti çalan kişi TCK 142/1-e maddesi çerçevesinde yargılanacaktır.