424 okunma

Ceza Davasında Süre Tutum Dilekçesi

Ceza Davasında Süre Tutum Dilekçesi
Ceza Davasında Süre Tutum Dilekçesi

Ceza Davasında Süre Tutum Dilekçesi Örneği

          

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

ADANA X AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO:

İSTİNAF KANUN YOLUNA

BAŞVURAN SANIK:

VEKİLİ:

–               

KARŞI TARAF: K.H

KONU: X Ağır Ceza Mahkemesinin ……….. tarih ……… esas sayılı dosyasındaki kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulduğuna dair ön istinaf  dilekçemiz ve süre tutum dilekçemizin arzıdır.

BAŞVURU SEBEPLERİ ve GEREKÇELER

Müvekkil aleyhine taksirle adam öldürme suçundan açılan kamu davası neticesinde cezalandırılmasına karar verilmiştir. Yerel mahkeme kararı usul ve yasaya aykırıdır.

Yerel mahkeme, soruşturma aşamasında Trafik Polisi Bilirkişisi tarafından eksik inceleme sonucu oluşturulmuş yetersiz raporla karar vermiş, Adli Tıptan rapor aldırılması ve keşif talebimizi reddetmiştir.

Yine yerel mahkeme somut olayın özelliklerine göre para cezasına hükmedebilecekken bu seçenek yaptırımı uygulamamıştır.

Gerekçeli kararın tarafımıza tebliği ile ayrıntılı istinaf dilekçemizi sunma hakkımızın muhafaza altına alınmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

  

SONUÇ                 : Yukarıda ve yerel mahkeme dosyasında arz ve izah olunan ve resen nazara alınacak sair sebeplerle gerekçeli mahkeme kararının tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf dilekçemizi süresinde sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla …….. Ağır Ceza Mahkemesinin ……… Esas sayılı dosyasında verilen kararın istinaf incelemesi neticesinde bozulmasına karar verilmesini talep ediyoruz.

                                                                                                          İstinaf Yoluna Başvuran

                                                                                                                 Sanık Müdafii

                                                                                                        Av.