1.102 okunma

Konuşmak İçin Aldığı Telefonu Geri Vermeme Suçu

Konuşmak İçin Aldığı Telefonu Geri Vermeme Suçu

Bu tarz bir davranışta kişi “hırsızlık” suçunu işlemiş bulunmaktadır. Sanık kişi akraba veyahut tanıdık dahi olsa işlenen suç “hırsızlık suçu” olmaktadır. Şöyle ki yargıtay da bu hususu bu şekilde düzenlemiştir;

Sanığın, tanıdığı olan mağdurlardan  konuşmak için aldığı cep telefonlarını iade etmediği, sanığa cep telefonlarının zilyetliğinin devir olunmamış olması ve üzerine atılı suçu bu şekilde işlediğinin iddia ve kabul olunması karşısında, eylemin temas ettiği TCK’nın 141. maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturacağı gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek  hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.