Yazar Arşivi: avsaim

Duruşmada Aykırı Davranış Nedeniyle Cezayı Gerektirecek Durumlar

Disiplin Para Cezasını Gerektiren Haller Yeni usûl yasamızdaki beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar ” Disiplin Para Cezası”m gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır: Reddi-i hakim talebinin kötü niyetle yapıldığının anlaşılması hali        (HMK.42/4). Hakimin hukuki sorumluluğu sebebiyle Devlete karşı açılan davanın reddedilmiş olması hali (HMK. 49). Belgelerin yerinde incelenmesine engel olunması hali (HMK. 218/2). Tanığın usûlüne uygun çağrıya mazeretsiz uymaması ...

Devamını Oku »

Kevenir Ekme Suçu Yerine Kendisi İçme Suçu Oluşacağı Kararı

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma 6136 sayılı yasaya muhalefet b- Kenevir ekme ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarından hükmün açıklanmasının geri bırakılması. b) Kenevir ekme ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçları için iade Dosya incelendi GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : A- Sanık hakkında kenevir ekme ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının incelenmesi: Bozmaya uyulduğu, sanık ...

Devamını Oku »

Adana Ceza Davası Avukatı

Adana Ceza Davası Avukatı Ceza davası ciddi ve kritik bir süreçtir. Özellikle ağır ceza davalarında bu https://av-saimincekas.com siteden de kişinin hayatına yön verecek ve kritik derecede kararlar çıkabilmektedir. Bu nedenle kişi ceza avukatını iyi seçmelidir. Ceza davaları prosedür gereği savcılık şikayeti ile başlar. Ceza sürecinde avukat henüz savcılık sürecinde iken tutulmalıdır. Savcılığın yapacağı görüş ve iddianame bu süreçte önem taşır. ...

Devamını Oku »

Adana Klima Servisleri Hakkında Detaylı Bilgiler

777 okunma

Adana Klima Servisleri Hakkında Detalı Bilgiler Veren Site Adana malumunuz sıcak bir memlekettir. Biz hukuk ofisimizde 4 adet klima barındırıyoruz. Yaz aylarında bu 4 klima neredeyse tüm gün çalışır vaziyette duruyor. E tabi haliyle klimaların bakımı ve arızası gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Biz hukuk ofisimiz olarak yaklaşık 5 senedir kusursuz hizmet aldığımız Adana Klima Servisi- İncekaşKlima servisi ile çalışıyoruz. ...

Devamını Oku »

Tck 10. Madde

650 okunma

Tck 10. Madde Madde 10 – (1) Yabancı ülkede Türkiye namına memuriyet veya görev üstlenmiş olup da bundan dolayı bir suç işleyen kimse, bu fiile ilişkin olarak yabancı ülkede hakkında mahkumiyet hükmü verilmiş bulunsa bile, Türkiye’de yeniden yargılanır.  Yabancı ülkede görevde bulunan diplomasi memurlarının, mahalli yasalara tabi bulunmaması, o ülkede yargılanmamaları Devletler Hukukunda kabul edilen örf ve adetlerin sonucudur. Sözleşmelerle kabul ...

Devamını Oku »

Sanığın Türkiye’de Yeniden Yargılanması

489 okunma

Sanığın Türkiye’de Yeniden Yargılanması Madde 9 – (1) Türkiye’de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olan kimse, Türkiye’de yeniden yargılanır. Sanığın, üç Afgan göçmeni menfaat karşılığı ve yasa dışı yollarla Kuşadası’ndan jet-ski ile sınırdan geçirdikten sonra, Yunanistan’da yakalanıp bu ülkede yargılanarak ceza aldığı olayda, göçmen kaçakçılığı suçunun seçimlik hareketlerinden biri olan yurt dışına göçmen çıkarma fiilinin, Yunanistan adaleti tarafından ...

Devamını Oku »

Göçmen Kaçakçılığında Hangi Ülke Mahkemesi Yetkilidir

543 okunma

Göçmen Kaçakçılığında Hangi Ülke Mahkemesi Yetkilidir TCK’nın 8. maddesinde belirtildiği üzere, Türkiye’de işlenen suçlar hakkında Türk kanunlarının uygulanacağı, fiilin kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi halinde suçun Türkiye’de işlenmiş sayılacağı, aynı Kanunun 9. maddesine göre Türkiye’de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olan kimsenin Türkiye’de yeniden yargılanacağı TCK’nın 79/1-a maddesinde ise doğrudan doğruya veya dolaylı ...

Devamını Oku »

Failin Lehine Olan Kanunun Uygulanması

608 okunma

Failin Lehine Olan Kanunun Uygulanması Madde 7 – (1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar. (2) Suçun ...

Devamını Oku »

Kasten Yaralama Suçunda Şikayete Bağlı Olunmayan Haller

430 okunma

Kasten Yaralama Suçunda Şikayete Bağlı Olunmayan Haller Kişi ifa ettiği kamu görevi dolayısıyla bir kasten yaralamaya uğradığı durumda “kasten yaralama” suçu “şikayete tabi” bir suç olma durumundan çıkmaktadır. Dolayısı ile kasten yaralama fiilinin “kamu görevinin ifası nedeniyle” işlenip işlenmediği araştılarak mahkemece karar verilmesi gerekmektedir. Aksi durumda verilen karar bozma sebebidir.

Devamını Oku »

Parayı Müvekkiline Ödemeyen Avukatın Cezası

549 okunma

Parayı Müvekkiline Ödemeyen Avukatın Cezası Dava sonucu hesabına geçen parayı müvekkiline ödemeyen avukat “zimmet” suçunu işlemiş olur. Bu kapsamda avukata verilecek cezada “hak ve yetkiyi kötüye kullandığı” nedeniyle “adli para cezasının gün sayısının yarısından bir katına kadar ve cezanın infazından sonra başlamak üzere bu hak ve yetkinin yani “avukatlık” görevinin yasaklanması gerekmektedir. Yüklenen suçu TCK’nın 53/1-e maddesindeki hak ve yetkiyi ...

Devamını Oku »