Yazar Arşivi: avsaim

Oy Pusulasına Sahte İmza Atma Suçu

631 okunma

Oy Pusulasına Sahte İmza Atma Suçu Oy pusulasında sahte imza atmak resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturmaktadır. Söz konusu dava ise siyasi partinin bu davaya katılan olarak dahil olması hukuka uygun görülmeyecektir. Siyasi partinin doğrudan bir zararı bulunmamaktadır. Milletvekili genel seçimlerinde sandık üyesi olarak görev yapan sanığın, sandık başında seçmenlerin imza attıkları seçmen listesine gelmeyen tanıklar adına imza atarak, oy kullanmasından ...

Devamını Oku »

Konuşmak İçin Aldığı Telefonu Geri Vermeme Suçu

1.101 okunma

Konuşmak İçin Aldığı Telefonu Geri Vermeme Suçu Bu tarz bir davranışta kişi “hırsızlık” suçunu işlemiş bulunmaktadır. Sanık kişi akraba veyahut tanıdık dahi olsa işlenen suç “hırsızlık suçu” olmaktadır. Şöyle ki yargıtay da bu hususu bu şekilde düzenlemiştir; Sanığın, tanıdığı olan mağdurlardan  konuşmak için aldığı cep telefonlarını iade etmediği, sanığa cep telefonlarının zilyetliğinin devir olunmamış olması ve üzerine atılı suçu bu ...

Devamını Oku »

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamada Cezanın Orantısızlığı

839 okunma

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamada Cezanın Orantısızlığı Adli tıp kriterleri açısından kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisinin hafif (1) ila ağır (6) derece şeklinde sınıflandırılması ve 5237 sayılı TCK’nin 87/3. maddesinde kemik kırığının hayat fonksiyonlarına etkisine göre cezanın en fazla (1/2) oranında arttırılması öngörülmüş olması karşısında, mağdurun adli raporunda vücudundaki kemik kırığının hayat fonksiyonlarına etkisinin hafif (1) derece olduğunun belirtilmesine rağmen, TCK’nin ...

Devamını Oku »

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Cezasında Taksitin Ödenmemesi

1.134 okunma

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Cezasında Taksitin Ödenmemesi Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunda, 5237 sayılı TCK’nın 52/4. maddesi uyarınca taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği ihtarına kararda yer verilmemesi, hükmün esasını teşkil eden kısa kararda ve gerekçeli kararın hüküm kısmında, suç tarihi itibarı ile yaşı ve tayin olunan hapis ...

Devamını Oku »

Belediyenin Banka Hesabına Haciz Koyma

1.463 okunma

Belediyenin Banka Hesabına Haciz Koyma 2007 tarihli bir yargıtay kararı ışığında belediyelerin idari para cezaları resim ve harçlar karşılığı banka hesabında biriktirdiği paralara haciz koyulması mümkün görülmemiştir. 1580 sayılı Yasa’nın 19/7. maddesine göre belediyenin kamu hizmetine tahsis edilen parası haciz edilemez, ancak kamu tahsis kararı idare mahkemesince iptal edildiğinden somut olayda uygulanması gereken 277 sayılı Kanun’un 1. maddesine göre de ...

Devamını Oku »

Motosikletin Çalınması Cezası – Motosiklet Hırsızlığı

4.034 okunma

Motosikletin Çalınması Cezası – Motosiklet Hırsızlığı Sanığın hırsızlık suçundan cezalandırılmasına karar verilen ve suçun sübutuna yönelik bir uyuşmazlık bulunmayan olayda, açık alanda park haline bırakılan motosikletin çalıştırılarak götürülmesi şeklindeki eylemin 5237 sayılı TCK’nun 141/1 ya da 142/1-e maddelerinde yazılı suçlardan hangisini oluşturduğunun belirlenmesine ilişkindir. Sabit bir noktaya bağlı olmaksızın iki bina arasındaki açık alana kilitsiz olarak parkedilen suç konusu motosikletin ...

Devamını Oku »

Kaçak Kat Yapma – Kaçak Kat Yapma Cezası 2018

930 okunma

Kaçak Kat Yapma – Kaçak Kat Yapma Cezası 2018 Kaçak kat yapan kişiler “imar kirliliğine sebep olma” suçunu işlerler. Bu konuda yapılması gereken husus hakkında dava açılıp söz konusu yapının yıkılması ile birlikte söz konusu kişiye hapis cezası verilmesidir. Kaçak Kat Yapma Sonucu Verilen Ceza İmar kirliliğine neden olma suçunu işleyen sanık, ruhsatsız olarak yaptığı bölümleri projeye uygun hale getirerek ...

Devamını Oku »